Trang chủ > Sự kiện và Bình luận > LÀM GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ DỄ ỢT HÀ!

LÀM GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ DỄ ỢT HÀ!

August 07, 2007

Thứ nhất , Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM cố tình nại ra cái gọi là “xin ý kiến” những vấn đề luật đã có quy định rồi, “xin ý kiến” tràn lan những cơ quan không liên quan. Phải chăng Sở làm như vậy nhằm mục đích kéo dài thời gian, gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chịu không nổi phải “ói tiền” ra lót “phong bì”???

Thứ hai , Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM đọc luật mà không hiểu gì hết, mỗi một việc cỏn con, rõ ràng, đơn giản vẫn phải chạy lại đầu này “Dạ báo cáo anh, cho em xin chút xíu ý kiến…”, chạy lại đầu kia “Dạ báo cáo anh, cho em xin một tẹo ý kiến…”, chạy lại đầu nọ “Dạ báo cáo anh, cho em xin tí ti ý kiến…” rồi mới dám làm, chớ không dám tự mình quyết định điều gì. Làm Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư như thế này thì quá dễ, CL&ST tôi cũng có thể làm Giám đốc phây phây, hễ có chuyện gì thì chỉ cần bảo cấp dưới nó phang cho cái Công văn gởi Bộ “xin ý kiến” là xong, thành tích thì của mình, còn quảbóng trách nhiệm cứ việc đá lên trên, khỏe re bà con ạ.


.

.

Số là ngày 24/7/2007 vừa qua, CL&ST tôi đến Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM để “nhát ma” cán bộ Sởnhằm đòi cho được cái Công văn trả lời doanh nghiệp. Sau khi “ám” cả ngày, Phòng Quản lý Đầu tư nước ngoài mới lòi ra được Công văn số 4332/ SKHĐT-DN ký ngày 24/7/2007 của Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM, trong Công văn có câu “Sở Kế hoạch – Đầu tư đang xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo để có cơ sở giải quyết đề nghị của quý công ty”.

“Đang xin ý kiến” có nghĩa là trước khi CL&ST tôi đến Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM “nằm vạ” thì Sở Kế hoạch – Đầu tư đã gởi công văn xin ý kiến cấp trên rồi. CL&ST tôi yên chí ra về, đinh ninh quý vị Sở đã gởi Công văn cho Bộ rồi, chỉ còn chờ đến ngày nhận văn bản trả lời thôi.

Nhưng chờ hoài, chờ hoài hổng thấy động tĩnh gì. Sáng nay, gọi điện thoại mấy lần đến Phòng Quản lý Đầu tư nước ngoài mà chẳng thấy ma nào nghe điện thoại. Bực mình, đầu giờ chiều CL&ST tôi “ngự giá thân chinh” đến tận chổ để đòi cho được cái Công văn của Sở xin ý kiến các Bộ (định bụng lên nằm vạ với Bộ đây).

Lấy được Công văn Sở xin ý kiến Bộ, đem về xem kỹ mới thấy cái sự “lọa” trong Công văn. Đó là:


Thứ nhất, Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM nói dối trắng trợn:

Công văn số 4332 /SKHĐT-DN ghi rành rành là “đang xin ý kiến” nhưng thực tế cái công văn “xin ý kiến” lại ra đời sau công văn trả lời doanh nghiệp nên số của Công văn xin ý kiến là 4348 /SKHĐT-DN cùng ký ngày 24/7/2007. Như vậy, có thể hiểu sau khi bị CL&ST tôi đến thúc vào đít quá xá nên Sở mới vội vàng có Công văn số 4332 /SKHĐT-DN để nói phét cho cái sự nhận hồ sơ của doanh nghiệp mà để ỳ ra đó không làm gì cả. Sau khi đưa Công văn 4332/SKHĐT-DN trả lời doanh nghiệp rồi Sở nhắm coi mòi hổng xong nên mới làm tiếp cái Công văn 4348 /SKHĐT-DN để “xin ý kiến”.

.

Thứ hai, Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM chỉ vận dụng các Điều khoản nào có thể gây khó dễ cho doanh nghiệp, còn Điều khoản có lợi cho doanh nghiệp thì hổng đọc, hoặc có đọc nhưng làm bộ hổng biết:

Nội dung công văn 4348 /SKHĐT-DN “xin ý kiến” là:

– “Mục b khoản 2 Điều 65 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định về điều kiện chuyển nhượng vốn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau: “Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định này và pháp luật có liên quan; Bảo đảm tỷ lệ và các điều kiện phù hợp với quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”;

– “Cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tại Biểu cam kết (có hiệu lực ngày 11/1/2007) đối với lĩnh vực đào tạo giáo dục, dạy nghề kỹ thuật, khoa học tự nhiên, công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ là: “Kể từ khi gia nhập, Việt Nam chỉ cho phép thành lập liên doanh, trong đó phía nướcngoài được sở hữu đa số vốn góp trong liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009, Việt Nam sẽ cho phép thành lập cơ sở đào tạo 100% vốn nước ngoài”.

“Công ty TNHH Trung tâm ngoại ngữ HILLTOP là doanh nghiệp thành lập trước ngày 1/7/2006 và trước thời điểm Biểu cam kết gia nhập WTO của Việt Nam có hiệu lực. Vì vậy, để có cơ sở giải quyết đề nghị của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch – Đầu tư đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến hướng dẫn việc áp dụng quy định về chuyển nhượng vốn và Biểu cam kết gia nhập WTO đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 11/1/2007”.

.

CL&ST tôi coi lại thì thấy cái vô lý của Công văn 4348/SKHĐT-DN là:

– Mục b khoản 2 Điều 65 Nghị định 108/2006/NĐ-CP chỉ có câu “Bảo đảm tỷ lệ và các điều kiện phù hợp với quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”, Công văn 4348/SKHĐT-DN viện dẫn duy nhất mục b nhưng lại lôi câu “Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định này và pháp luật có liên quan” ở mục a vào. Cái này nói theo ngôn ngữ pháp luật là viện dẫn điều luật không chính xác, nói theo ngôn ngữ “bình dân học vụ” là hơi bị… tham hay cẩu thả, bộp chộp.

– Biểu cam kết gia nhập WTO của Việt Nam chỉ đề cập đến doanh nghiệp nào lập mới, đâu nói gì đến doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 11/1/2007 đâu mà Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM lại lôi doanh nghiệp cũ vào?

– Khoản 1 Điều 20 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ghi rõ “Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau: a) Tiếp tục hưởng các quyền và ưu đãi”.

Theo Luật doanh nghiệp thì nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng vốn, nay pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực thì nhà đầu tư vẫn được “tiếp tục hưởng các quyền” như cũ, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ghi rõ rành rành như vậy rồi, đâu cần phải “xin ý kiến” Bộ này Bộ nọ.

– Trung tâm ngoại ngữ HILLTOP dạy ngoại ngữ theo giấy phép cũ, đâu có kinh doanh mua bán gì, cũng không mở rộng ngành nghề, không thêm mặt hàng mới, liên quan gì đến Bộ Thương mại mà Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM phải xin ý kiến Bộ Thương mại?

– Bộ Giáo dục – Đào tạo quản lý về mặt chuyên môn, tức về khả năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, chương trình giảng dạy, quy chế thi cử, cấp chứng chỉ… Trung tâm ngoại ngữ HILLTOP dạy ngoại ngữ theo giấy phép cũ do Sở Giáo dục – Đào tạo Tp.HCM cấp. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư liên quan gì đến Bộ Giáo dục – Đào tạo mà Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM phải xin ý kiến Bộ Giáo dục – Đào tạo?

.

Điều đó cho thấy hai khả năng:

Thứ nhất , Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM cố tình nại ra cái gọi là “xin ý kiến” những vấn đề luật đã có quy định rồi, “xin ý kiến” tràn lan những cơ quan không liên quan. Phải chăng Sở làm như vậy nhằm mục đích kéo dài thời gian, gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chịu không nổi phải “ói tiền” ra lót “phong bì”???

Thứ hai , Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM đọc luật mà không hiểu gì hết, mỗi một việc cỏn con, rõ ràng, đơn giản vẫn phải chạy lại đầu này “Dạ báo cáo anh, cho em xin chút xíu ý kiến…”, chạy lại đầu kia “Dạ báo cáo anh, cho em xin một tẹo ý kiến…”, chạy lại đầu nọ “Dạ báo cáo anh, cho em xin tí ti ý kiến…” rồi mới dám làm, chớ không dám tự mình quyết định điều gì. Làm Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư như thế này thì quá dễ, CL&ST tôi cũng có thể làm Giám đốc phây phây, hễ có chuyện gì thì chỉ cần bảo cấp dưới nó phang cho cái Công văn gởi Bộ “xin ý kiến” là xong, thành tích thì của mình, còn quảbóng trách nhiệm cứ việc đá lên trên, khỏe re bà con ạ.

.

Nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định dạy dỗ văn hóa cho công chức Nhà nước , trong đó ghi rõ: “cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, phải tỏ thái độ lịch sự, tôn trọng người đến làm việc, không được nói tục, không được sử dụng tiếng lóng, không được quát nạt người đến làm việc...” (chao ôi, mấy chục năm nay công chức Nhà nước mới được dạy dỗ tận tường từ chân tơ kẻ tóc thái độ làm “công bộc của dân” như vậy, trước đây nào có được dạy dỗ gì đâu); CL&ST tôi dự định đem hai cái Công văn nói trên “đại giá quang lâm” đến Bộ Kế hoạch – Đầu tư để các vị công bộc ở đấy có dịp thực hành liền lời dạy của Thủ tướng thân iu.

Tạ Phong Tần

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: