Lưu trữ

Archive for 27/08/2010

GẠO Ở ĐÂU RA???

October 20, 2007

“Trước đó, chiều 16/10, TBT Nông Đức Mạnh đã gặp và hội đàm với Kim Yong Nam, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên.

Trong hội đàm, TBT Nông Đức Mạnh đã thông báo với Chủ tịch Kim Yong Nam về quyết định sẽ tặng nhân dân Triều Tiên 2.000 tấn gạo của Việt Nam”.

Đảng Cộng sản Việt Nam làm gì có kho lưu trữ chứa hàng mấy trăm nghìn tấn gạo cơ chứ! Chẳng biết ông Tổng Bí thư lấy đâu ra gạo nhiều đến thế để hào phóng vung tay tặng một lúc 2.000 tấn, 400.000 tấn???

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè

CHUYỆN TRÁI KHOÁY KHÓ HIỂU!

October 19, 2007

Với đồng lương như vậy, ai cũng có thể thấy công nhân đã và đang quá khó, quá khổ, quá bức bối với vô số khoản chi phí từ tiền nhà trọ đến ăn uống, chữa bệnh, nuôi con, gửi về phụ giúp gia đình… trong khi vật giá cứ “leo thang”.

Với đồng lương và cuộc sống như vậy thì việc công nhân đình công là điều tất yếu dễ hiểu, dù không ai mong muốn xảy ra những cuộc đình công gây tổn thất cho cả đôi bên và xã hội như vậy.

Chỉ có điều người ta không hiểu là vì sao một mức lương cơ bản, dẫn đến những đồng lương không đủ sống như vậy vẫn cứ được duy trì?

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè

PHẢI ĐĂNG KÝ HỌC THÊM YOGA THÔI

October 18, 2007

Không thể chịu đựng nổi, nhưng vì nhớ lời dặn dò nên tại hạ phải ráng kềm chế không phọt ra một lô một lốc những câu đại hoại như: Quy định rành rành đấy, mù hay sao mà không đọc, mày học Đại học cái kiểu gì mà cái đó không biết, hỏi vớ vẩn… Nói rõ ràng từng chữ, từng câu xem nào, ai bắt mày nói nhanh mà mày nói như bị ma đuổi thế? Mày nói mà người ta nghe không được thì nói làm đếch gì, tốn hơi. Nói cà mà cập mập, ấm a ấm ớ, lặp đi lặp lại một câu đến mấy lần, phát âm chữ nọ xọ chữ kia, thế mà cũng đòi….;

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Nhảm

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC

October 17, 2007

Thành viên tuyển cử

Có 10 thành viên khác được bầu chọn bởi Đại hội đồng cho nhiệm kỳ hai năm (và không được bầu lại, phải nhường cho một nước khác trong khu vực mình), khởi đầu từ ngày 1 tháng 1. Mỗi năm có 5 vị trí bị thay thế. Các thành viên được chọn bởi những nhóm các quốc gia trong cùng một khu vực, rồi được phê chuẩn bởi Đại Hội đồng LHQ. Nhóm khu vực châu Phi chọn 2 thành viên; các nhóm Bắc/Nam Mỹ, Á châu và Tây Âu chọn 2 thành viên cho mỗi nhóm; và khu vực Đông Âu chọn cho mình 1 thành viên. Vị trí thứ mười được chọn luân phiên mỗi hai năm một lần giữa các nhóm Á châu, Phi châu mà hiện nay là Phi châu.

Xem chi tiết…

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HAY NHÀ NƯỚC ĐẢNG QUYỀN???

October 14, 2007

Là “đại biểu cao nhất của nhân dân”, tức đại diện cho hơn 84 triệu người Việt Nam, có quyền “quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân”; Nhà nước của dân, do dân, vì dân nên sửa đổi Hiến pháp phải theo ý chí, nguyện vọng của dân (thông qua các Đại biểu Quốc Hội). Vì vậy, Quốc Hội phải có quyền quyết định trong việc sửa đổi hay không sửa đổi Hiến pháp, sao lại phải chờ xin ý kiến của Đảng là một tổ chức chính trị-xã hội nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiến pháp và pháp luật???

Xem chi tiết…