Lưu trữ

Archive for the ‘Thơ cổ’ Category

TƯƠNG TƯ

25/08/2010 2 comments

June 18, 2007

人 道 湘 江 深

未 抵 相 思 半

海 深 有 底

相 思 无

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Thơ cổ

CẨM SẮT- LÝ THƯƠNG ẨN

June 18, 2007
Xem chi tiết…

Chuyên mục:Thơ cổ