Lưu trữ

Archive for the ‘Nghiệp vụ báo chí’ Category

PHƯƠNG PHÁP CHỤP ẢNH BÁO CHÍ

January 03, 2008

Bạn có thể chụp và công khai tất cả những bức ảnh phản ánh sinh hoạt cộng đồng ở nơi công cộng như: đường phố, rạp hát, sân khấu, cơ quan, trường học, v.v… mà không phải xin phép bất cứ ai, kể cả những người có mặt trong bức ảnh. Trừ phi bạn cắt cúp bức ảnh ấy chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của nhân vật thì bạn phải xin phép người đó khi công bố, vì khi đó ảnh không còn là hình ảnh sinh hoạt cộng đồng mà đã trở thành hình ảnh cá nhân rồi.

Ảnh của Paolo Pellegrin, Italy, Magnum Photos, chụp cho Newsweek/The New York Times Magazine (Giải nhất ảnh thời sự World Press Photo)


Xem chi tiết…

Chuyên mục:Nghiệp vụ báo chí

MỖI BLOGGER HÃY LÀ MỘT NHÀ BÁO CÔNG DÂN

January 01, 2008

Khi bạn đưa thông tin lên blog của bạn, tức bạn đã đem sự hiểu biết của bạn truyền tải cho người khác để mọi người cùng được biết, qua đó, mọi người cùng bàn luận, cùng kiểm tra xem, dùng quyền công dân của mình đòi hỏi công chức Nhà nước phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà luật pháp quy định.

Có thể sự hiểu biết của bạn chỉ là một phần nhỏ nào đó trong đời sống xã hội, nhưng nhiều người góp lại sẽ tạo nên một bức tranh hiện thực xã hội hoàn chỉnh. Khi tự mình làm một nhà báo công dân, chính bạn đã góp phần công khai, minh bạch hóa xã hội, cùng chung sức xây dựng một xã hội dân sự cho đất nước chúng ta.

Xem chi tiết…