Lưu trữ

Archive for the ‘Chính trị’ Category

NGUYÊN TẮC “DÂN CHỦ TẬP TRUNG” TRONG TƯ TƯỞNG HCM

19 Tháng 6 2006 – Cập nhật 09h07 GMT

Toàn bộ các bài viết của Hồ Chủ tịch đều không có cụm từ “tập trung dân chủ”, mà chỉ có 17 lần dùng cụm từ “dân chủ tập trung” Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chính trị

GÓP Ý VĂN KIỆN ĐH X: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

23/08/2010 2 comments

Chữa bệnh muốn hiệu quả trước tiên phải nhận định đúng bệnh, đúng nguyên nhân, rồi mới bốc thuốc chữa. Nếu người thầy thuốc không thấy được bệnh, hoặc thấy nhưng làm lơ không quan tâm, dẫn đến bốc thuốc theo kiểu “đau Nam chữa Bắc” làm sinh ra hiện tượng “lòn thuốc”, suy kiệt cơ thể người bệnh, bệnh sẽ không khỏi mà càng ngày càng nặng thêm.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chính trị