Lưu trữ

Archive for the ‘Chính trị’ Category

BẢN CHẤT PHẢN ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐỘC TÀI QUÂN PHIỆT

May 10, 2008

Truyền thông Miến Điện do nhà nước điều hành loan các thông điệp nói nghĩa vụ yêu nước của công dân là phải chuẩn thuận bản Hiến pháp mới (?!). Nghĩa là ai không “chuẩn thuận bản hiến pháp mới” là không yêu nước(!)

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã yêu cầu chính phủ Miến Điện nên dời ngày bỏ phiếu để tập trung các nguồn lực vào nỗ lực phục hồi. Tại các khu vực bị bão lốc tàn phá nặng nhất, chính phủ đã cho đình hoãn ngày bỏ phiếu đến 24 tháng Năm.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chính trị

NHÂN CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

March 13, 2008

Vì vậy, “dân chủ, công khai là một biện pháp quan trọng để củng cố và nâng cao uy tín của người lãnh đạo – quản lý. Dân chủ, công khai trong đề bạt, khen thưởng và kỷ luật, có ý kiến độc lập trong quyết định của cá nhân và dám chịu trách nhiệm, không né tránh hoặc đổ trách nhiệm cho người khác khi phạm sai lầm, thất bại. Thực hiện dân chủ, công khai cũng nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể; góp phần xây dựng tập thể vững mạnh; ngăn chặn những hiệnt ượng tiêu cực có thể xảy ra và tạo điều kiện cho cấp dưới, quần chúng tham gia giám sát người lãnh đạo – quản lý”.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chính trị

TÁC ĐỘNG DƯ LUẬN Xà HỘI ĐẾN ĐỜI SỐNG XàHỘI

March 09, 2008

Tuy nhiên, khi truyền thông Nhà nước cứ nói mãi một chiều hoặc không nói đến sự việc nổi bật mà người dân đang nhìn thấy diễn ra trước mắt mình; trong khi truyền thông tự do thông tin với đầy đủ bằng chứng, hình ảnh minh họa thì người dân đương nhiên sẽ tin vào truyền thông tự do và quay lưng với truyền thông Nhà nước. Đến một lúc nào đó, đại đa số người dân tin vào truyền thông tự do thì khi đó truyền thông tự do đã giành quyền kiểm soát, định hướng dư luận xã hội.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chính trị

DÙNG SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ CAN THIỆP VÀO VĂN HÓA LÀ CƯỠNG BỨC TƯ TƯỞNG

Chủ Nhật, 19/11/2006, 08:06 (GMT+7)

Hơn nữa, chúng ta thấy rõ được những can thiệp của cấp có thẩm quyền chính trị vào đời sống khoa học của quốc gia thông qua việc từ chối những chuyến đi nước ngoài của các học giả trong nước và những chuyến đi của các học giả nước ngoài tới Hoa Kỳ. Cách hành xử nhỏ nhen như thế của một cường quốc chỉ là cái triệu chứng bên ngoài của một căn bệnh trầm kha đáng sợ hơn.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chính trị

NON NỚT VỀ PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH TRỊ?

Theo Điều 12 Luật Báo chí thì “Bộ Văn hoá – Thông tin là cơ quan cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí và quy định nội dung, hình dạng con dấu của cơ quan báo chí”, chỉ cấp phép cho cơ quan, tổ chức cụ thể nào đó chớ không cấp phép cho cá nhân. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chính trị