Lưu trữ

Archive for the ‘Cổ học tinh ma’ Category

“NGHỆ THỰC” DỤNG “BIA” ĐỠ “ĐẠN”

April 03, 2007

Quan vốn là người mưu mẹo, xảo quyệt và thâm độc, muốn làm chuyện phi pháp nhưng không tự mình làm mà chuyên “chỉ đạo từ xa”, xúi giục người khác làm. Vì những việc quan muốn làm không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào của nước Vờ nên quan phải cố công dùng chiêu bài “bầy đàn” để lấy số đông đè số ít. Mục đích của quan là nếu có chuyện gì xảy ra, “bề trên” không bao che khỏa lấp được thì quan đổ thừa cho cái bia “tập thể” và người được phân công đứng cầm cái bia “tập thể” ấy chịu trận thay mình, còn bản thân quan thì vô sự với câu thần chú “do cấp dưới đề nghị, bổn quan thiếu kiểm tra, sâu sát”, bất quá quan chỉ bị “nghiêm khắc rút kinh nghiệm” là cùng, còn bọn “làm bia đỡ đạn” kia thì lãnh đủ, tha hồ “giơ đầu chịu báng”. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Cổ học tinh ma

HÈN

March 27, 2007

Theo Từ điển tiếng Vờ, từ “Hèn” có nghĩa là nhút nhát đến mức đáng khinh. Ví dụ: 1. Chỉ thế mà không dám nói, sao mà hèn thế. 2. Ở hạng tồi kém, bị khinh bỉ: người hèn phận hèn tài hèn sức mọn. “Nhát” là hay sợ sệt, trái với bạo. Ví dụ: Kẻ nhát nát người bạo; Thằng bé nhát lắm, tối không dám ra sân. “Mọn” nghĩa là nhỏ bé lắm. Ví dụ: Lễ mọn lòng thành. 2. Nhỏ, ở trình độ thấp: Tài mọn. “Hạ” là chuyển vị trí từ cao xuống thấp. Ví dụ: 1. Hạ cờ, hạ cây nêu, hạ màn, hạ bệ, hạ thổ. 2. Giảm bớt, giảm thấp hơn: hạ giá hạ huyết áp. 3. Kẻ một đường thẳng góc với đường thứ nhất (từ một địa điểm ngoài một đường thẳng). 4. Đánh chiếm: hạ đồn, hạ thành. 5. Đánh thắng: hạ đo ván đối thủ. 6. Nêu lên cái cần thực hiện: hạ quyết tâm hạ lệnh.

Vì thế, chữ “hèn” luôn đi đôi với chữ “nhát” (hèn nhát), chữ “hạ” (hèn hạ), chữ “mọn” (hèn mọn) để chỉ những con người, hành vi của ai đó không xứng đáng là hạng bình thường. Quyền lực, nhân lực, phương tiện, … nắm trong tay, kẻ nào vi phạm pháp luật cứ “thiết diện vô tư” mà thi hành quân lệnh, sao lại giở thói hạ lưu với người tay không tấc sắt, hành vi này chỉ có thể tóm gọn trong một chữ: HÈN.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Cổ học tinh ma

KHI QUAN CHƠI QUẦN

March 05, 2007

Có kẻ thắc mắc quan đã giành nhiều danh vị lắm rồi, danh nào quan cũng giành để hóng hớt bỗng lộc, cái danh nhà vô địch quần này có hay không có cũng đâu ảnh hưởng đến địa vị của quan. Chúng còn bảo rằng sở dĩ quan tranh giành như vậy là để có điều kiện đi du hí ở phủ khác bằng tiền chùa. Phàm người háo danh thì danh nào cũng giành tất, không cần biết danh đó là danh gì, giành lấy bằng cách chính đáng hay đê tiện, miễn có danh đội lên đầu mà thôi, nào ngờ cái bọn phủ Sờ láu cá, chúng làm sụp đổ tan tành ý đồ mua danh của quan rồi. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Cổ học tinh ma

ĐẠO CHÍCH GIÁO HUẤN ĐẠO ĐỨC

February 06, 2007

Thế nhưng, người dân phủ Bờ cảm thấy bật ngữa khi nghe thông báo “Đại quan nhân” được giao nhiệm vụ phụ trách giáo huấn thần dân thực hiện phong trào học tập tấm gương vĩ nhân lại là Đại tham quan Loa Mồm mà thời gian gần đây tên tuổi luôn nổi đình nổi đám về các việc xấu xa tệ hại như: ăn cắp của công, ăn cắp học vị cho “người nhà”, lạm dụng quyền hành, phát ngôn tùy tiện…

Người phủ Bờ kháo nhau rằng: Phen này các hiệu tạp hóa, các Tây Dược đường sẽ hút hàng bịch ny-lông và thần dược chống ói đây.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Cổ học tinh ma

CHƠI TỒI

January 30, 2007

Vì vậy, quan đã dùng mọi thủ đoạn như: hứa hẹn, vận động, dùng quyền lực để nhử, quyền lợi vật chất để mua chuộc bọn thuộc hạ cấp dưới (mà ngày thường quan vốn khinh khi chúng chẳng là cái thá gì) để bọn này ủng hộ quan. Quan cũng đem quyền lợi vật chất ra mua chuộc quan trên làm những chuyện vô pháp vô thiên không giống con giáp nào nhưng lại theo ý quan nhằm “đì” vị Tiên sinh kia không ngóc đầu lên nổi để trả thù. Xem chi tiết…

Chuyên mục:Cổ học tinh ma