Lưu trữ

Archive for 11/07/2011

VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG CHỐNG NHÂN DÂN???

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

"Lực lượng ta" dồn người biểu tình lên xe. Hà Nội 10/7/2011. Hình: AP

Ở Mỹ và các nước phương Tây, ở Hồng Công và Đài Loan (nói chung là những quốc gia, đảo quốc không xã hội chủ nghĩa) từ rất lâu rồi đã có lực lượng cảnh sát đặc biệt chuyên bảo vệ nhân chứng, bảo vệ người chống tham nhũng, nhưng ở Việt Nam thì không có lực lượng này, dù tham nhũng ở Việt Nam luôn được xếp hạng “hoành tráng” so với thế giới, và đã không ít lần giới trí thức Việt Nam “lên báo” đề nghị thành lập nhưng “nhà nước ta” trả lời rằng “không có kinh phí” rồi im ru bà rù đến nay luôn. “Nhà nước ta” không chịu bỏ tiền (của dân) ra lập lực lượng bảo vệ nhân chứng và chống tham nhũng, điều này cũng dễ hiểu khi chính người đứng đầu đất nước là ông Chủ tịch Nguyễn Minh Triết công khai khẳng định trước Hội nghị Việt kiều rằng “Tham nhũng là mượn tiền” và tham nhũng là “là qui luật muôn đời”. 

Xem chi tiết…