Lưu trữ

Archive for 10/06/2011

BÁO VIỆT NAM VÀ BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC

Bài đã đăng báo Người Việt

Nhận định về sự kiện ngày 5/6/2011, một người quen của tôi nói: “Họ (tức nhà nước VN) vừa sợ TQ bóp cổ nếu công khai chống lại TQ, vừa không dám bỏ lơ vụ việc vì như vậy có nghĩa là tự mình “lộ mặt” cho dân biết họ không dám bảo vệ đất nước, chính người dân trong nước sẽ đồng lòng bóp cổ họ. Vì vậy, phải dùng những lực lượng khác để “thị uy” cho TQ biết rằng “nuốt không dễ. Họ mừng khi thấy dân biểu tình (vội vàng chộp lấy đăng báo đại trà) nhưng không dám dùng từ “biểu tình” để tường thuật, người Bắc gọi là “Vừa đéo vừa run” ”. Trường hợp này tôi thiệt bái phục sự dùng từ ngữ “thâm” của dân Bắc Hà, bởi lẽ sau khi lục lọi tìm kiếm tôi không thể tìm được câu thành ngữ miền Nam nào có ý nghĩa tương đương với câu “Vừa đéo vừa run” hết sức chính xác kia.

Xem chi tiết…