Lưu trữ

Archive for 19/05/2011

CHUYỆN XUA THỎ GIỮ GÀ, CHÓ NHÀ CẮN CHỦ

Bài đã đăng báo Người Việt

Ngư dân Lý Sơn bị "tàu lạ" bắt hồi tháng 7/2009

Loài thỏ xưa nay vốn hiền lành, thiếu răng sắc chân khỏe để chiến đấu. Ngư dân Việt Nam tự dưng được “nhà nước ta” nâng cấp lên “tầm cao mới” với nhiệm vụ rất to béo là “khai thác gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, “gắn sản xuất, khai thác với bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền các vùng biển”, chẳng khác nào xua thỏ ra giữ con gà “biển đảo”. Quân đội thì tuần tra ven bờ, ngư dân phải “đánh bắt xa bờ”, gặp “hải tặc” Trung Quốc thì mạnh ai nấy chạy, chạy không kịp thì bị bắt. Dương oai với đám dân đen mất đất mất nhà, tay không tấc sắt đi biểu tình kêu oan, thiệt chỉ đáng làm cho “hải tặc” Trung Quốc nó cười đến đau cả ruột. Chó săn chân khỏe, răng bén, tai thính, mắt tinh, hằng ngày được gia chủ nuôi béo để giữ nhà. “Nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một khắc”, trong lúc trộm cướp, côn đồ vây quanh, chó nhà không cắn địch mà chuẩn bị quay lại muốn cắn chủ, sự đời thiệt ngược ngạo vô cùng. Sắp tới đây e rằng tôi phải đề nghị với tổ chức làm sách Ghi-nét thế giới đưa chuyện này vào mục các loại kỷ lục lạ ở Việt Nam, bảo đảm thế giới không ai cạnh tranh nổi nước ta.

Xem chi tiết…