Lưu trữ

Archive for 14/04/2011

TUI DỰ THI PHONG TRÀO

Bài đã đăng báo Người Việt

Chú thích hình của báo Tuổi Trẻ: “Bạn Nguyễn Xuân Hướng - lớp D17 Trường ÐH An ninh nhân dân - làm bài dự thi vòng 1 tại quán Internet gần trường.”

Hôm qua, Tuổi Trẻ ngày 10/04/2011 giật cái tít “Hứng khởi với Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” và câu “Hơn 39.700 thí sinh đăng ký dự thi và 9.993 bài dự thi trong buổi thi đầu tiên” mà tui thấy mắc cười quá chừng. Hình ảnh kèm theo bài báo cho thấy thí sinh phần lớn là sinh viên trường đại học an ninh thuộc Bộ Công an.

Nhận xét về môn học chủ nghĩa Mác – Lênin, PGS.TS Vũ Tình- giám đốc Trung tâm lý luận chính trị Đại học Quốc gia TP.HCM thừa nhận “giữa lý luận và thực tiễn có một khoảng cách”. “Ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời”, lý luận và thực tiễn chẳng ăn nhập gì với nhau hết thì có “hứng khởi” thiệt hông mấy cha nhà báo? So con số tui đã dẫn ở trên với con số báo Tuổi Trẻ nêu thì tui e rằng người ta “lùa” thí sinh đi thi chưa đủ số? Và số thí sinh đang dự thi hổng biết có bao nhiêu người đã “bị dự thi” giống như tui???

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè