Lưu trữ

Archive for 07/04/2011

NGƯỜI ĐÂU? NGƯỜI ĐÂY!

Bài đã đăng báo Người Việt

Cần nhấn mạnh rằng mấy cái việc cản trở người dân tham gia phiên tòa công khai, cướp đoạt tài sản hợp pháp của công dân (điện thoại, máy ảnh, máy ghi âm, USB…), cản trở báo chí tác nghiệp, cản trở người ta dự đám tang, hay rình rập nhà dân… đều là hành vi trái pháp luật Việt Nam và trái với các công ước quốc tế mà chính phủ Việt Nam đã tham gia ký kết. Điều phi lý ở Việt Nam hiện nay là làm việc ích quốc lợi dân, làm việc đúng pháp luật thì thiếu người, không có người, nhưng làm việc trái pháp luật thì “nhà nước ta” lại quá dư thừa người.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè