Lưu trữ

Archive for 08/03/2011

KHINH DÂN LÀ MẢNH ĐẤT TỐT CHO “HOA NHÀI” PHÁT TRIỂN

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Bài viết của ông Tiến sĩ Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản kiêm Phó ban Tuyên giáo trung ương ngoài tình hình thế giới là mới thì cho thấy một tư duy chẳng có gì mới, một kiểu chửi bới hằn học xưng xưng (dù cố gắng giảm bớt thô thiển, nhưng vẫn thấy rõ ràng lối viết thô thiển). Thời buổi bây giờ, không phải anh cứ dùng từ ngữ miệt thị đối tượng anh đề cập thì người đọc sẽ miệt thị ai đó theo ý anh, mà người ta còn phải suy nghĩ xem anh viết, anh nói đúng hay sai rồi người ta mới quyết định. Nhiều lúc người ta không miệt thị người bị anh miệt thị, mà trái lại người đọc sẽ miệt thị ngay chính người viết.

Người Việt từ xưa đã có câu: “Tức nước vỡ bờ”, “Con giun xéo lắm cũng quằn”. Khi mà xã hội đầy dẫy bất công, tham nhũng, đầy dẫy bọn “cướp ngày” hoành hành. Tài nguyên quốc gia cạn kiệt, môi trường sống bị tàn phá, quan chức nhà nước chỉ lo thu vén cá nhân, người dân nào chỉ trích lỗi của nhà cầm quyền thì bị dùng dùi cui, nhà tù, tòa án để đàn áp, bịt miệng… thì đến một thời điểm nào đó, người dân bị đè nén sẽ tự biết làm cuộc cách mạng cho mình.

Xem chi tiết…