Lưu trữ

Archive for 09/02/2011

XIN CAN CÁC KIỂU MẠO DANH

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Hồi xưa có câu “Quân tử nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, nên các bậc thâm Nho hay dạy con cháu muốn làm người tử tế thì “Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu”. Kẻ tiểu nhân thì “Khẩu thiệt vô bằng” (Miệng lưỡi không bằng chứng), “Lời nói gió bay”, “Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”, muốn nói bậy bạ gì thì nói, chỉ cần mặt dày một chút chối biến đi là xong. Thời buổi bây giờ hổng phải như hồi xưa, nhiều lúc ngồi trong phòng kín tưởng một mình nói một mình nghe, không ngờ cả thế giới lại nghe. Nói thật hay nói láo, mức độ cỡ bịp sơ sơ, đại bịp, đại đại bịp…. người ta nghe qua là kiểm chứng được liền. Cho nên, tôi xin can các vị khoái “ăn to nói lớn”, muốn nói gì thì nhân danh cá nhân mình mà nói thôi. Hay muốn lời nói có “trọng lượng” hơn thì thêm câu “Tui đại diện cho vợ tui, đại diện cho mấy đứa con tui và đại diện cho con chó của tui…” (bảo đảm chắc chắn thêm được vào vài trăm ký lô liền). Đột lốt, mạo danh thiên hạ để “nổ” thì sự thật cũng không thay đổi được mà lại mang tiếng là mặt dày nói láo không biết ngượng.

Xem chi tiết…