Lưu trữ

Archive for 31/01/2011

KHAI BÚT XUÂN TÂN MÃO: HỊCH ĐÁNH CHUỘT CHÙ

Bài đã đăng báo Người Việt

Một bà hàng rong bán trái cây trên hè phố Hà Nội ngay dưới tấm quảng cáo Năm mới 2011 hôm 25 tháng 1, 2011. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Imags)

Như thường lệ, vào ngày đầu năm mới, tại hạ đều có bài “khai bút” đầu Xuân. Năm nay, nhân Tân Mão lên ngôi, tại hạ “đổi tông” không viết “thường văn,” bắt chước cụ Nguyễn Ðình Chiểu viết “hịch văn” đánh chuột.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Khai bút đầu năm