Lưu trữ

Archive for 10/01/2011

TÔI BỊ NHÀ CẦM QUYỀN VN TƯỚC ĐOẠT QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO

Thằng ăn cướp ác ôn côn đồ Nguyễn Minh Thắng, mày đem cái vết bầm trên mông tao dán vào con mắt sếp mày để chúng nó thưởng cho mày

Một lũ dối trá trơ trẻn, lên báo lên đài, ra người ngoài thì xoen xoét, làm thì ngược lại. Nguyễn Thiện Nhân đến Thánh địa La Vang giở trò đạo đức giả làm gì, không ai cần đạo đức giả, không ai cần nói hay, người ta chỉ cần làm tốt thôi. Tự do tôn giáo mà bắt cóc người, giữ người trái pháp luật, cản trở giáo dân đến nhà thờ, cản trở giáo dân làm việc Chúa là chúng mày xúc phạm đến Chúa Trời. Trời sẽ trừng phạt chúng mày chết không có đất chôn. Một chế độ sợ giáo dân đến nhà thờ, một chế độ tồn tại dựa trên dối trá, bạo lực và cướp bóc là một chế độ mục nát, sụp đổ đến nơi rồi. Tụi mày còn ham làm tay sai cho chúng nó làm gì! Tụi mày mày ráng hung hăng, ráng gây nợ máu, gây thù chuốc oán cho nhiều đi. Tao ra đường mà gặp tụi mày tao sẽ chỉ cho thiên hạ biết mặt tụi mày là những thằng công an côn đồ ăn cướp tài sản của tao, cho thiên hạ nhổ vào mặt tụi mày.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện của tôi