Lưu trữ

Archive for 17/12/2010

BUỔI LÀM VIỆC THỨ 3 VỚI CƠ QUAN ANĐT

– Con người tôi thế nào tôi tự biết, cơ quan điều tra không có quyền đưa ra nhận xét về cá nhân tôi. Còn ăn nói xúc phạm tôi thì đừng trách tôi nặng lời với cơ quan điều tra, tôi sẽ không làm việc với anh nữa. Cơ quan điều tra chỉ được quyền dùng những từ ngữ luật quy định để làm việc với tôi thôi. Đừng giở trò khích bác tôi, không ăn thua gì đâu. Tôi biết đây không phải là ý của anh. Thằng nào nó xúi dại anh dùng những ngữ bẩn thỉu ấy với tôi thì anh nói với nó rằng tôi ném vào mặt nó những từ ngữ ấy.

– Không ai xúi tôi cả.

– Có xúi hay không thì anh tự biết mà.

– Xin phép chị cho tôi nói một câu ngoài lề. Nãy giờ nếu chị làm em gái tôi thì tôi vả vào miệng chị rồi.

– Tôi cũng vậy. Nếu anh không phải đại diện cơ quan điều tra, anh không phải đang trong cơ quan điều tra mà ở ngoài đường, ăn nói với tôi như thế thì tôi cũng đã lấy dép phang vào mặt anh rồi.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện của tôi