Lưu trữ

Archive for 14/12/2010

BUỔI LÀM VIỆC THỨ 2 VỚI CQANĐT CATPHCM VỀ CLB NBTD

Ông Loát lại nói: “Lần sau chị phải mang theo giấy để trả tôi chớ”. Tôi đáp: “Tôi cứ không trả, vì luật không quy định tôi phải trả. Ngay cả hai người ngồi đây làm việc với anh lần trước, tôi thấy anh ăn nói đàng hoàng nên tôi đồng ý để họ ngồi đó, nếu không tôi cũng mời họ ra ngoài luôn”. Ông Loát nói: “Đây là cơ quan của tôi, hai người đó là giúp việc cho tôi thì họ phải ở đây, chị làm sao cấm được”. Tôi nhìn ngay ông Loát nói: “Tôi có thể nói tôi nhìn cái bản mặt thằng đó là tôi muốn ói rồi. Có mặt nó ở đây ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của tôi, tôi ói liền tại chổ, không làm việc được, đề nghị nó ra ngoài. Nói như vậy được không? Được chớ gì?”. Ông Loát lại hỏi: “Mấy ngày nay chị có viết gì không?”. Tôi đáp: “Viết rất nhiều, cả buổi làm việc lần trước tôi cũng viết rồi luôn. Anh cứ lên mạng mà đọc”. Ông Loát: “Vậy bữa nay chị có viết không? Viết như thế nào?”. Tôi nói: “Tôi sẽ viết, viết thế nào thì chưa biết, có thể viết về nội dung làm việc ít mà viết chuyện ngoài lề thì nhiều, và ngược lại”. Ông Loát cười, nói: “Thôi không nói chuyện ngoài lề, tôi bắt đầu làm việc nhé”.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện của tôi