Lưu trữ

Archive for 09/12/2010

MỘT BUỔI LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN ANĐT CATPHCM VỀ CLB NBTD

Ông Loát nói: “Nhà nước làm ra pháp luật, quốc hội cũng là một bộ phận của nhà nước…”. Tôi lại cắt lời ông lần nữa: “Nhà nước nào làm ra pháp luật? Pháp luật do cơ quan lập pháp làm ra, là Quốc Hội, là dân đó. Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất, Quốc Hội đẻ ra nhà nước chớ Quốc hội không phải là nhà nước. Nói như anh là kiểu nói thằng con đẻ ra thằng cha. Chẳng phải luật quy định như thế hay sao? Nói như các anh là lập lờ đánh tráo khái niệm. Nhà nước không bao giờ là Tổ quốc”. Ông Loát lại nói: “Thì quy định như thế, nhưng thực tế lại khác”. Tôi bảo: “Đúng rồi, quy định văn bản thì như vậy, nói thì nghe hay lắm, nhưng làm thì dùng luật rừng. Xin lỗi anh tôi thô bĩ một chút, cái nhà nước đó là nhà nước ỉa trên pháp luật đó, nhà nước ăn cướp”. Ông Loát nói: Sao chị nói tệ vậy, có bằng chứng gì không?”. Tôi quay ra chỉ ngay Nguyễn Minh Thắng: “Đây, người làm chứng đây, thằng Thắng, có phải mày ăn cướp của tao 2.700 đô và cái máy ảnh bên Bình Thạnh không?”. Thắng càu nhàu: “Sao chị ăn nói thô bĩ vậy. Tôi kêu chị là chị đàng hoàng mà chị lại kêu tôi bằng thằng, xưng tao?”. Tôi nói: “A, xin lỗi, tôi nổi nóng nên quên, vậy thì ông Nguyễn Minh Thắng, có phải ông ăn cướp của tôi 2.700 đô và cái máy ảnh bên Bình Thạnh không?”. Thắng ngồi cúi mặt làm thinh không trả lời.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện của tôi

THƯƠNG THAY THÂN PHẬN LUẬT SƯ

Bài đã đăng báo Người Việt

Tại sao luật sư không được quyền dùng tất cả những biện pháp mà điều tra viên làm để minh oan cho thân chủ mình, trong khi Hiến Pháp Việt Nam và BLTTHS khẳng định: “Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật”? Luật sư không được bình đẳng với điều tra viên, nghĩa là ngay từ đầu, cán cân công lý đã giành ưu thế nghiêng về phía buộc tội rồi dù chưa biết công dân đó có thật sự phạm pháp hay không.

Luật Luật Sư (LLS) đặt ra nhiều điều kiện vô lý để hạn chế công dân trở thành luật sư. Ðiều 35 LLS quy định luật sư hoạt động và đóng thuế như một doanh nghiệp tư nhân. Mà đã là doanh nghiệp tư nhân thì văn phòng luật sư (hay công ty luật) tồn tại, phát triển hay “sập tiệm” hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực, uy tín của luật sư đối với khách hàng theo quy luật cung cầu, cạnh tranh và đào thải tự nhiên của thị trường.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Chuyện vỉa hè