Lưu trữ

Archive for 06/12/2010

“HỌA SƯ TỬ” VÀ NỖI BUỒN CỦA TƯỢNG ĐỨC MẸ

Tượng Đức Mẹ ở Bàu Sen (trước khi bị tháo dỡ)

Nói toạc ra, tượng sư tử là biểu tượng của văn hóa Tàu, việc đặt tượng sư tử tràn lan ở Việt Nam chẳng khác nào sự xâm lăng văn hóa, sự xâm lăng không cần vũ khí, không cần bạo lực, mà chỉ cần dựa vào sự ngu xuẩn (vô tình hoặc cố ý), sự làm lơ tiếp tay cho “họa sư tử” lan tràn.

TS vật lý Phạm Long nhận xét: “Việc sử dụng tượng sư tử đặt trước các công trình kiến trúc một cách ngây thơ, tùy tiện, tràn lan thoạt nhìn có vẻ chẳng ảnh hưởng đến ai (nhà tôi tôi cứ xây, tượng tôi tôi cứ dựng… trong phạm vi đất đai của tôi…) nhưng có nguy cơ dẫn tới tình trạng “tự quy hàng” về văn hóa, tự biến mình làm nô lệ cho văn hóa ngoại lai. Nó thể hiện những lỗ hổng kiến thức lịch sử, nghệ thuật của những người “hồn nhiên” sử dụng chúng”.

Ở một xứ sở mà văn hóa loài vật ngoại lai được “hồn nhiên” lên ngôi chễm chệ ở khắp nơi, những bức tượng lố bịch mọc ra nhan nhãn không thấy pháp luật “sờ mó”, còn biểu tượng của tâm linh, tín ngưỡng của con người là tượng Đức Mẹ thì bị phá dỡ, hạ bệ. Thật không biết nên vui hay nên buồn khi vật thì được nâng lên, còn phần tâm hồn con người thì hạ xuống?

Xem chi tiết…