Lưu trữ

Archive for 27/09/2010

BẢN CHẤT CỦA LẠM THU

Bài đã đăng Thời Báo (Canada)

Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, ông Phạm Vũ Luận cho rằng: “Thu và không thu, nộp và không nộp về nguyên tắc là công việc thuộc cơ sở. Dư luận rất lên án việc này, nhưng về hành động của nhiều người lên án mạnh mẽ thì lại tiếp tay cho việc này. Cho nên, cần một nhận thức thống nhất, một hành động thống nhất chung của mọi chủ thể, trong đó có hành động của Bộ, có hành động của địa phương, có hành động của phụ huynh”. “Nguyên nhân của lạm thu tiền trường là do tài chính chưa minh bạch, công khai, trong khi đó quy định lại chưa cụ thể”. Xem ra, Tân Bộ trưởng đang “đá quả bóng” trách nhiệm về phía phụ huynh học sinh và “đổ thừa hoàn cảnh” do thiếu tiền. Có lẽ ông Phạm Vũ Luận không được đi học vào bối cảnh thời trước nên không biết rằng hồi trước học trò đi học đâu có cần máy điều hòa, quạt điện, máy chiếu… trong lớp, mà vẫn đào tạo được một lớp nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, học giả uyên bác.

Xem chi tiết…