Lưu trữ

Archive for 17/09/2010

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIẾN TRUNG VÀ ANH ĐIẾU CÀY

“Phú quý bất năng dâm.

Bần tiện bất năng di.

Uy vũ bất năng khuất”.

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Vụ án Điếu Cày