Trang chủ > Chuyện vỉa hè > GẠO Ở ĐÂU RA???

GẠO Ở ĐÂU RA???

October 20, 2007

“Trước đó, chiều 16/10, TBT Nông Đức Mạnh đã gặp và hội đàm với Kim Yong Nam, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên.

Trong hội đàm, TBT Nông Đức Mạnh đã thông báo với Chủ tịch Kim Yong Nam về quyết định sẽ tặng nhân dân Triều Tiên 2.000 tấn gạo của Việt Nam”.

Đảng Cộng sản Việt Nam làm gì có kho lưu trữ chứa hàng mấy trăm nghìn tấn gạo cơ chứ! Chẳng biết ông Tổng Bí thư lấy đâu ra gạo nhiều đến thế để hào phóng vung tay tặng một lúc 2.000 tấn, 400.000 tấn???


Tin từ Vietnamnet ngày 17/10/2007 như sau:

“Trước đó, chiều 16/10, TBT Nông Đức Mạnh đã gặp và hội đàm với Kim Yong Nam, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên.

Trong hội đàm, TBT Nông Đức Mạnh đã thông báo với Chủ tịch Kim Yong Nam về quyết định sẽ tặng nhân dân Triều Tiên 2.000 tấn gạo của Việt Nam”.

CL&ST chợt nhớ bài viết trên BBCVietnamese ngày 06/6/2007 như sau:

Hôm 04.06.2007 vừa qua, bản thân vị lãnh tụ đã trả lời phỏng vấn chương trình Bàn Tròn của đài truyền hình Cuba do biên tập viên Randy Alonso phụ trách.

Để độc giả trang web BBC Tiếng Việt biết ông Fidel Castro nghĩ gì về ông Nông Đức Mạnh và Việt Nam chúng tôi trích dịch một số đoạn cuộc phỏng vấn.

“…

Alonso: Đồng Chí có mời ông ấy một ly cà phê không ?

Castro: Không, thậm chí một cốc cà phê đen cũng không. Họ đang sản xuất tới 35 triệu tấn cà phê hạt. Họ cũng gửi cho chúng ta một ít. Ông ấy nói sẽ đảm bảo lương thực cho chúng ta vì thực phẩm nay thì ở đâu cũng thiếu .

Alonso: Cái gì bây giờ cũng quá đắt tiền .

Castro : Ông ấy sẽ đảm bảo để chúng ta có 400 nghìn tấn gạoHọ còn trồng cả ngô và đậu nữa . Nhưng cứ nhìn xem. Họ có bao nhiêu đất đâu. Họ phải bắt dân làm việc …

…”

Đảng Cộng sản Việt Nam làm gì có kho lưu trữ chứa hàng mấy trăm nghìn tấn gạo cơ chứ! Chẳng biết ông Tổng Bí thư lấy đâu ra gạo nhiều đến thế để hào phóng vung tay tặng một lúc 2.000 tấn, 400.000 tấn???

Trong khi đó, thời gian qua Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định xuất gạo Dự trữ quốc gia như sau:

– Hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả do mưa lũ là 500 tấn (Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 17/10/2007);

– Hỗ trợ tỉnh Long An cứu đói cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa là555 tấn (Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 08/10/2007);

– Hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk thực hiện cứu đói cho dân bị thiệt hai do mưa lũ 1.000 tấn gạo (Quyết định số 1305/QĐ-TTg 28/09/2007);

– Hỗ trợ tỉnh Trà Vinh cứu đói cho các hộ dân bị thiệt hại do dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa390 tấn (Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 21/9/2007);

– v.v…

Pháp lệnh Dự trữ quốc gia quy định:

Điều 7. Nguồn hình thành quỹ dự trữ quốc gia

Quỹ dự trữ quốc gia được hình thành từ ngân sách nhà nước do Quốc hội quyết định.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về dự trữ quốc gia

1. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

a) Xâm phạm quỹ dự trữ quốc gia, phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật, kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia;

b) Cản trở hoạt động dự trữ quốc gia;

c) Nhập, xuất quỹ dự trữ quốc gia không đúng thẩm quyền;

d) Sử dụng quỹ dự trữ quốc gia sai mục đích, lãng phí;

đ) Lợi dụng việc nhập, xuất, mua, bán, bảo quản, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để tham ô, trục lợi;

e) Thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định về quản lý dự trữ quốc gia gây hư hỏng, mất mát tài sản dự trữ quốc gia;

g) Kinh doanh, cầm cố, thế chấp, cho thuê, khai thác trái phép tài sản thuộc dự trữ quốc gia;

h) Tiết lộ bí mật nhà nước về dự trữ quốc gia.

2. Người nào có hành vi vi phạm các quy định của Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật về dự trữ quốc gia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Nhập, xuất sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ quyết định nhập, xuất sử dụng hàng dự trữ quốc gia trong các trường hợp sau đây:

1. Phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh;

2. Đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh;

3. Tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô;

4. Đáp ứng yêu cầu đặc biệt về viện trợ, cho vay, trả nợ trong quan hệ đối ngoại hoặc để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, bức thiết khác của Nhà nước.

Điều 20. Nhập, xuất sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ

1. Trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định nhập, xuất sử dụng hàng dự trữ quốc gia và uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia về quốc phòng, an ninh theo quy định…

Tại Danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia (Ban hành kèm theo Nghị định số 196/2004/ NĐ-CP ngày 02/1/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia) quy định rõ Lương thực (thóc, gạo) là mặt hàng số 1 do cơ quan quản lý là Bộ Tài chính (Cục Dự trữ quốc gia).

Dưới đây là một trong số các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1415/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo Dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả do mưa lũ

__________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 277/PCLBTW ngày 17 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 500 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam thực hiện cứu đói cho những hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Nơi nhận:

– Như điều 3;
– Thủ tướng, các PTTg CP;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Cục Dự trữ quốc gia;
– VPCP: BTCN, các PCN,
– Website Chính phủ,
– các Vụ: KTTH, TH, ĐP, VX;
– Lưu: VT, NN (5). Thưởng. 37

Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Advertisements
Chuyên mục:Chuyện vỉa hè
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: